Razitko

Úspěch společnosti je zpečetěn

Vedení vlastního podnikání je celým katalogem zatěžujících činností spojených s jeho vytvořením a ještě větší počet měsíčních zúčtovacích dokladů. V záplavě nemilovaných povinností se poněkud ztrácí prozaičtější, ale ve skutečnosti také důležité věci. Jednou z nich je otázka vytvoření firemního razítka. Měla by společnost mít razítko? V textech poradců k vytvoření vlastního podnikání můžete někdy…Continue reading Úspěch společnosti je zpečetěn